Sunday, May 29, 2011

混同した

Ang hirap....

mahirap kumain ng hindi mo alam kung anong kakainin mo....
mahirap makita ang isang bagay na hindi mo alam kung ano ba talagang hinahanap mo...
mahirap kumanta ng hindi mo alam kung ano ba talagang kakantahain mo....
mahirap sumayaw ng hindi mo lam kung ano ba talagang sasayawin mo...

higit sa lahat....

mahirap sabihing nagmamahal ka...

Kung hindi mo alam kung kung sino ba talagang mahal mo...

No comments:

Post a Comment